METAMORFOZY

Znajdziemy rowiązanie dla każdego uśmiechu!

PANI BEATA

PANI BEATA

Pacjentka zgłosiła się do nas chęcią odbudowy górnego łuku. Braki skrzydłowe uzupełniliśmy mostami na implantach w Systemie Premium Ankylos na łącznikach indywidualnych anodowanych. Przedni odcinek estetyczny został odbudowany koronami pełnoceramicznymi.

PACJENTKA

PACJENTKA, 44 lata

Pacjentka zgłosiła się do gabinetu bez zawiązków górnych dwójek oraz z  przetrwałymi zębami mlecznymi w pozycji górnych trójek. W ich miejsce zaplanowano natychmiastowe wszczepy implantów Systemu Premium Ankylos. Pozostałe zęby w górnym i dolnym łuku oszlifowano pod korony pełnoceramiczne. W okolicy górnych jedynek wykonano plastykę dziąsła. Całość pracy została zaprojektowana cyfrowo.

PACJENTKA

PACJENTKA, 30 lat

Pacjentka zgłosiła się do gabinetu z brakiem lewej górnej jedynki (d.21).
W pierwszym etapie leczenia konieczne było usunięcie sąsiedniego zęba (d.22). Braki w odcinku przednim (d.21 i 22) odbudowano koronami na implantach w Systemie Premium Ankylos, mocowanych na indywidualnych cyrkonowych łącznikach oraz mostem cyrkonowym od prawej górnej trójki do prawej górnej jedynki (d.13-11). Reszta łuku została odbudowana koronami cyrkonowymi. 

metamorfoza implanty premium Stencel
metamorfoza implanty premium Stencel
PACJENTKA

PACJENT, 53 lata

Plan leczenia pacjenta skupiał się na odbudowie boków w przednim łuku. Do utraty zębów doszło w wyniku wypadku. Do tej pory Pacjent użytkował częściową protezę wyjmowaną marząc o uzupełnieniu na stałe. Zaplanowano implanty Systemu Premium Ankylos, które zostały wszczepione w oba boczne odcinki, dzięki którym zbudowaliśmy dwa przykręcane mosty pełnoceramiczne. Przedni odcinek to odbudowa estetyczna – bonding.

PACJENT

PACJENT, 28 lat

Pacjent zgłosił się do gabinetu celem uzyskania nowego pełnego uśmiechu. Diagnostyka RTG wykazała konieczność usunięcia pozostałych zębów. W pierwszym fazie realizacji planu leczenia, w znieczuleniu ogólnym (narkoza) usunięto zęby w szczęce Pacjenta. Po wyznaczonym przez lekarza okresie gojenia wyrostka, przystąpiono do zabiegu implantacji – wszczepiono po sześć implantów w Systemie Premium Ankylos w szczęce i w żuchwie. Zakres protetyczny obejmował wykonanie mostów cyrkonowych w odcinku od prawej siódemki do lewej siódemki w obu łukach (d.17-d.27, d.37-d.47z zastosowaniem łączników tytanowych. Zdjęcie wyjściowe przedstawia początkowy etap po zagojeniu się implantów w szczęce i żuchwie, czyli założenie śrub gojących. 

Implant Ankylos ICX Chorzów
Implant Ankylos ICX Chorzów
PACJENT

PACJENT, 45 lat

Metamorfoza uśmiechu zaczęła się od wymiany lewej górnej dwójki z już przestarzałej korony na nową, cyrkonową koronę mocowaną na implancie w Systemie Premium Ankylos, z indywidualnie frezowanym łącznikiem cyrkonowym. Brak prawej górnej czwórki (d.14) odbudowano mostem cyrkonowym na filarach zębów od prawej górnej piątki do prawej górnej trójki (d.15 i d.13). Resztę zębów w odcinku od prawej górnej dwójki do lewej górnej piątki (d.12-25) uzupełniono koronami cyrkonowymi. Na dolne braki skrzydłowe zastosowano również rozwiązanie odbudowy koronami cyrkonowymi na indywidualnie frezowanych łącznikach cyrkonowych na implantach w Systemie Premium Ankylos. 
Zakres leczenia obejmował również: zdjęcia diagnostyczne, leczenie endodontyczne, czyszczenie i wybielanie zębów.

PACJENTKA

PACJENTKA, 41 lat

W pierwszym etapie prac nad nowym uśmiechem Pacjentki wymieniono most od górnej prawej jedynki do górnej lewej trójki (d.11-23) z dowieszką d.24. Brak skrzydłowy w drugiej ćwiartce uzupełniono koronami cyrkonowymi oraz implantami z indywidualnie frezowanymi łącznikami, Brak zęba d.16 uzupełniono przęsłem mostu cyrkonowego na filarach d.17-15. Reszta zębów w odcinku od górnej prawej czwórki do górnej lewej trójki (d.14-23) odbudowana została kronami cyrkonowymi.

PANI WIKTORIA

PANI WIKTORIA

Pacjentka zgłosiła się do naszego gabinetu po urazie, w wyniku którego straciła przednie zęby i do tej pory nosiła protezę częściową uzupełniającą przedni odcinek. W tym przypadku zaproponowaliśmy uzupełnienie protetyczne bez implantacji. W dolnym łuku usunęliśmy przetrwałe zęby mleczne d.31 i 41, oszlifowaliśmy filary i przeszliśmy do pełnej diagnostyki projektu nowego uśmiechu. Nowe mosty w obu łukach od czwórki do czwórki zostały cyfrowo zaprojektowane w CAD/CAM. Pacjentka zdecydowała się na rozwiązanie w koronach porcelanowych na podbudowie metalowej.

PACJENTKA

PACJENTKA, 29 lat

Pacjentka zgłosiła się do nas chęcią wymiany mostu na podbudowie metalowej w odcinku górnym przednim (od dwójki do dwójki) oraz poprawą estetyki całego uśmiechu. Zaproponowano korony pełnoceramiczne od piątki do piątki, bez implantacji.

 

PACJENTKA

PACJENTKA, 46 lat

Poprawa estetyki górnego łuku u Pacjentki rozpoczęła się diagnostyką cyfrową, dzięki której wstępnie zaplanowaliśmy zakres leczenia i docelowy wygląd pracy. Po założeniu koron tymczasowych, pacjentkę skierowano do periodontologa w celu wykonania plastyki wędzidełka wargi oraz wydłużenia koron. Po wygojeniu dziąseł założono korony pełnoceramiczne na podbudowie cyrkonowej w odcinku górnym od prawej szóstki do lewej trójki. Zakres pracy nie wymagał wszczepienia implantów.

Zobacz więcej naszych prac!

zobacz więcej

Poznaj nas bliżej!

Obserwuj na bieżąco opinie, metamorfozy Pacjentów i tajniki naszej pracy.